Modeller / Models

Alla modeller tillhandahålls av arrangörerna.

Du är ej tillåten att ta med din egen modell till någon av tävlingskategorierna Klassisk fransförlängning, Nude Look 2D/3D, Volym 4D+ eller Lash Lift. Den enda tävlingskategori som kräver egen modell är Fantasy – Online.

Men varför?

För att det är såhär det går till i verkliga livet. Varje gång en ny kund kliver innanför dörren så gäller det att kunna prestera sitt allra bästa. Vi vill göra det möjligt för alla att kunna tävla under samma förutsättningar. Dessutom finns risken att domarna känner igen din modell om du tävlar ofta och använder samma modell varje gång. Tyvärr är det svårt som domare att vara helt objektiv trots att man har för avsikt att vara det.

Hur väljs modellerna ut?

Alla modeller kommer noggrant väljas ut av tävlingsarrangörerna. Modellerna kommer att genomgå bedömning och måste uppfylla vissa kriterier så att alla tävlande får samma förutsättningar.

Vem får vilken modell?

I samband med registrering kommer varje tävlande att tilldelas en modell genom lottning.